Đăng Ký Giao Thương B2B

Triển lãm quốc tế Cafe Show tại Việt Nam
Đăng ký tham dự chương trình Mocha Port là chương trình giúp chuyên gia kết nối giao thương dành riêng cho khách tham quan triển lãm, khách thương mại có thể tìm kiếm và sắp xếp cuộc hẹn 1:1 tại khu vực “Mocha ”.

Thời gian:

 13 – 15/04/2023

Địa điểm:

Saigon Exhibition and Convention Center (SECC)