Đơn Đăng Ký Online

Lưu ýKhách tham quan yêu cầu phải trên 18 tuổi, vui lòng mặc trang phục lịch sự để tham dự triển lãm. Ban tổ chức xin cảm ơn