Cafe Show Brand

 Mạng lưới Cafe Show trên thế giới được tạo ra bởi vô số các mối quan hệ đối tác thân thiết và ngày càng được mở rộng.

Cafe Show mở ra những cơ hội mới cho doanh nghiệp F&B dựa trên nền tảng thúc đẩy thương mại, tạo lập những giá trị dẫn đầu xu hướng.

Đăng ký tham gia để trải nghiệm sự khác biệt Cafe Show mang lại cho thương hiệu của bạn!

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ chúng tôi:

Ban tổ chức: Triển lãm Cafe Show Việt Nam
Số điện thoại: +84-28 3823 6050/ 28 3915 2691
Email: info@cafeshow.com.vn

logocs