Vietnam Int’l Cafeshow
Close

Ban tổ chức

Thông cáo báo chí

Subject [VNBC 2019] Final result of Vietnam National Barista Championship 2019
Writer CafeShow Secretariat Date 2019.06.24

Prev [Pháp luật] Ra mắt Café show Vietnam 2017 2017-02-26
Next [Trang tin] Café Show 2017 – Kết nối giao thương cho các doanh nghiệp Việt 2017-02-26