Vietnam Int’l Cafeshow
Close

Ban tổ chức

Thông cáo báo chí

Subject [VNLC 2019] Final result of Vietnam National Latte Art Championship 2019
Writer CafeShow Secretariat Date 2019.06.21

Prev [Kinh tế Nông thôn] Nhiều cơ hội cho cà phê Việt tại Cafe Show Vietnam 2017 2017-02-26
Next [Thị trường đầu tư] Triển lãm quốc tế cà phê Việt Nam 2017 2017-02-26