Vietnam Int’l Cafeshow
Close

Ban tổ chức

Thông cáo báo chí

Subject [VNBC 2018] Final result of Vietnam National Barista Championship 2018
Writer CafeShow Secretariat Date 2018.05.30

Prev [Cổng Thông tin điện tử Chính phủ] Thêm sân chơi để quảng bá cà phê Việt (VN) 2016-05-25
Next [Đầu tư tài chính] 4 triển lãm quốc tế tổ chức đồng loạt tại TPHCM (VN) 2016-05-25