Vietnam Int’l Cafeshow
Close

Ban tổ chức

Thông cáo báo chí

Subject [VNBC 2017] VNBC OFFICIAL SPONSORSHIP RECRUIMENT !!!
Writer CafeShow Secretariat Date 2016.10.13

Prev [Thời báo Ngân hàng] Sắp diễn ra triển lãm Cafe Show 2016 (VN) 2016-03-17
Next [Báo Khoa Học Phổ Thông] Triển lãm quốc tế cà phê lần đầu tổ chức tại Việt Nam (VN) 2016-03-17