Vietnam Int’l Cafeshow
Close

Ban tổ chức

Thông cáo báo chí

Subject [VNBC 2016] Official Machine & Grinder Announcement
Writer VNBC Organizing Committee Date 2016.04.26

Prev [Travellive] TRIỂN LÃM CÀ PHÊ SỐ 1 CHÂU Á ĐÃ VỀ ĐẾN VIỆT NAM (VN) 2016-03-17
Next [Văn hóa Online] Triển lãm quốc tế về cà phê Việt Nam 2016 (VN) 2016-03-17