Vietnam Int’l Cafeshow
Close

Ban tổ chức

Thư viện ảnh

Subject Một số hình ảnh tại Triển lãm Vietnam Int'l Cafe Show 2017
Writer Ban Tổ Chức Cafe Show Date 2017.03.28

[ Một số hình ảnh của Triển lãm Vietnam Int'l Cafe Show 2017 ]

2~4 tháng 3, 2017 / tại tòa nhà SECC, Hồ Chí Minh

www.cafeshow.com.vn

Prev Một số hình ảnh tại Triển lãm Vietnam Int'l Cafe Show 2018 2018-05-18
Next Một số hình ảnh tại Triển lãm Vietnam Int'l Cafe Show 2017 2017-03-28