Vietnam Int’l Cafeshow
Close

Đơn vị trưng bày

Hướng dẫn đăng ký

 Hạn Chót Đăng Ký : 


 
 
 

Chi phí Gian Hàng : 

Loại Gian Hàng Đơn Giá (9m2) Chi Tiết Hình Ảnh
Đất Trống

USD 2,600

 Chỉ gồm đất trống (Chưa bao gồm Phí quản lý & Phí điện)
 - Diện tích đăng ký tối thiểu: 18m2
    2.png
Gian Tiêu Chuẩn USD 3,000  Gồm Bảng tên, Bàn (1), Ghế (2), Đèn 100W (2), Ổ cắm điện 5amp (1), Giỏ đựng rác (1), Thảm

 

 
 

 

 Chính Sách Giảm Giá

Phân Loại Mức Giảm  Giá/ Gian  Ghi Chú
Đăng ký sớm 10%  * áp dụng với Giá gian đất trống

 ** mức giảm tối đa 20%
USD 260 Trước ngày 01/11/2019
 Tham gia vào
chuỗi Triển lãm
 Seoul 2019 5% USD 130  
 Trung Quốc 2019 5% USD 130  
Tiếp tục tham gia 5% USD 130 Áp dụng cho đơn vị tham gia Cafe Show Vietnam 2018/2019
 
 

 Cách Thức Đăng Ký

 

 Bước 1

 Điền đơn đăng ký và gửi về Ban Thư ký qua email

 Bước 2  Ban Tổ chức sẽ kiểm tra đơn đăng ký và gửi hợp đồng kèm thông tin tài khoản ngân hàng thanh toán.
 Thanh toán 50% phí đăng ký trong vòng 2 tuần kể từ ngày ký hợp đồng
 Bước 3  Hoàn tất thanh toán 50% phí tham gia trong vòng 1 tháng kể từ ngày ký hợp đồng
 


 Liên hệ

  • Ban Tổ Chức
    Triển lãm Cafe Show Việt Nam
  • Tel
    +84-28 3915 2691
  • E-mail
    info@cafeshow.com.vn/ jasmine@exporum.com