Hướng dẫn đăng ký tham quan

Thông Tin Triển Lãm

Cách Thức Đăng Ký Tham Quan Triển Lãm

Hình thức
Phí tham dự
Đăng ký trước
Sẽ được thông báo sau
Thư mời
Khách tham quan
  • Khách tham quan vui lòng điền đầy đủ vào đơn đăng ký và nhận thẻ ra vào tại quầy.
  • Khách đăng ký trước và Khách mời có thể nhận thẻ đeo đã được in sẵn tại quầy đăng ký.