Enjoy Cafe

Picture1

Quảng bá quán cafe của bạn đến nhiều khách hàng hơn?

Vui lòng đăng ký với Ban tổ chức Cafe Show Vietnam!

Chúng tôi sẽ giới thiệu quán của bạn trên Cafe Show VN’s SNS.

Brim Coffee

La Viet Coffee

The Chapel Coffee

The Humming Bird Coffee

Early-bird registration10% Discount

*apply with raw space rate